Replica Watches Fake Watches Perfect Watches Perfect Replica Watches Best Replica Watches Swiss Replica Watches
Điều luật – Learn4Peace

How may I help you?

Điều luật


Nội dung điều luật GiỏiBox

Với việc sử dụng trang www.gioibox.com, bạn đồng ý với các điều luật của GioiBox. Các điều luật có thể được cập nhật thường xuyên và không báo trước và sẽ thay thế cho các điều luật trước đó.

  1. Để đảm bảo nội dung phù hợp cho khách hàng của trang gioibox.com, GioiBox có toàn quyền duyệt và chấp nhận hay không chấp nhận tin đăng.
  2. Để bảo vệ người sử dụng thông tin, các sản phẩm, dịch vụ khi được đăng tin bán trên gioibox.com, GiỏiBox sẽ giữ lại số tiền thanh toán và sẽ chuyển cho nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ khi khách hàng đã nhận được sản phẩm, dịch vụ cần mua hay tham gia.
  3. Các thông tin đăng tải trên GioiBox sẽ do những người/tổ chức đăng tin chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác.
  4. GioiBox là cầu nối giữa các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ giáo dục với những phụ huynh, khách hàng. Người sử dụng thông tin chịu trách nhiệm trước quyết định của mình trong tất cả các hành động liện quan.
  5. Để bảo vệ người tiêu dùng, GioiBox có toàn quyền quyết định khi có khiếu nại về sản phẩm, dịch vụ. GioiBox là là đơn vị duy nhất có quyền quyết định việc hoàn trả tiền thanh toán (sau khi đã trừ các chi phí phát sinh, ví dụ: phí chuyển tiền) hoặc không hoàn trả tiền thanh toán nếu xét thấy khiếu nại không hợp lý.

New letters

Descript us to don't miss anything

You might also like

Newest programs and opportunities

Partially funded Scholarship for undergraduate and postgraduate at Bond 2019 University. Funding
Fully funded and partially funded Scholarships for bachelor's degree at SolBridge Business School
Partially funded Scholarship for undergraduate and postgraduate at Bond 2019 University. Funding
Partially funded Scholarship for master's degree at SOAS University Of London Fee reduction of
Online Scholarship for Bachelor and Postgraduate degrees at the University of Winnipeg. Funding:
Replica Watches Fake Watches Perfect Watches Perfect Replica Watches Best Replica Watches Swiss Replica Watches